شركت فنی مهندسی ریل صنعت کاران كه در زمينه ارائه خدمات مهندسی، بازرگانی و عمرانی صنعت ریلی فعاليت مي نمايد، با بکارگیری پتانسیل‌های در اختیار که حاصل سال‌ها تلاش در عرصه صنعت ریلی می‌باشد تمام تلاش و توان مدیریتی و اجرایی خود را به منظور نیل به اهداف کمی و کیفی توسعه صنعت ریلی کشور در قالب اهداف و چشم‌اندازهای پیش‌ روی شرکت و در عرصه رقابت سالم در صنعت كشور بعمل می‌آورد. مدیریت و پرسنل شرکت ضمن اعلام تعهد نسبت به خط مشی، آرمان اصلی خود را به شرح زیر اعلام می‌نمایند :

  • توجه و تاکید بر کیفیت خدمات و محصولات در راستای کسب رضایت مشتریان
  • رعايت اصول فني و استانداردهاي مورد قبول در صنعت ريلي
  • توسعه و بكارگيري دانش فني روز به منظور تحقق اهداف استراتژیک شرکت
  • رشد و بالندگي نيروي انساني به عنوان سرمايه اصلي شركت
  • افزايش درآمدزايي و سودآوري پايدار مجموعه همراه با تأمين منافع ذينفعان
  • تعهد به رعايت قوانين و مقررات و ساير الزامات زيست محيطي, ايمني و بهداشت شغلي

Contact us

Address: Rail Sanat Karan, Unit 2, No 1, Karimi Alley, Khosro Jonoobi Av, Sataekhan St, Tehran, Iran 

Phone: +98 21 44298439

Fax:      +98 21 44271761

Email: info@railsk.com       eng@railsk.com

About us

Rail Sanat Karan engineering service company established in 2008 by the group of experienced managers, engineers and specialists of  Islamic Republic of Iran Railway Organization. Through these years Rail Sanat Karan has handled projects in field of railroad tracks superstructure and rolling stock of different sizes.

Currently, Rail Sanat Karan is engaged in three main areas including contracting projects, trading and production.

This company has succeeded in obtaining the knowledge-based approval number 11/51158 from the esteemed Science and Technology Vice-Presidency in the field of production of thermite welding kits on 11/29/2017.